12 คณะทำงาน

กลุ่ม VALUE DRIVER (7D)
กลุ่ม ENABLE DRIVEN (5E)
  • logo_Seal Prime_Minister of Thailand
  • logo_The Thai Chamber of Commerce
  • logo_Board of Trade of Thailand
  • logo_FTI
  • logo_Thai Franchise Center