เกี่ยวกับเรา

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม

 
 
 
 
 
  • logo_Seal Prime_Minister of Thailand
  • logo_The Thai Chamber of Commerce
  • logo_Board of Trade of Thailand
  • logo_FTI
  • logo_Thai Franchise Center
  • logo_Thai Franchise Center