E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่าสุด

    กิจกรรมที่ผ่านมา

    • E4+
    • E4 การประชุมหารือโครงการ Regulatory Reform ร่วมกับ Mr. Scott Jacobs
    • E4 การประชุมคณะทำงานกลุ่มปรับแก้ไขกฎหมายและกลไกภาครัฐ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 3-2559
    • E4 การประชุมคณะทำงานกลุ่มปรับแก้ไขกฎหมายและกลไกภาครัฐ ร่วมกับภาครัฐ ครั้งที่ 2-2559