รายชื่อคณะทำงาน D2

หัวหน้าทีมภาครัฐ
นายอุตตม สาวนายน    รัฐมนตรีช่วยว่าการ / กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี    ประธานกรรมการ / บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
นายกลินท์ สารสิน    ประธานกรรมกาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
นางอรรชกา สีบุญเรือง    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะทำงาน
นางผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์    อธิบดี / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสาลินี วังตาล    ผู้อำนวยการ / สสว.
นายประพันธ์ เจริญประวัติ    ผู้จัดการ / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นายวรมิตร ครุฑโต    รองกรรมการผู้จัดการ / ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.สุรพลฟู้ดส์
นายวิเชฐ ตันติวานิช    ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
นายพลิศร์ ภิรมย์ภักดี    กรรมการบริหาร / บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง
ว่าที่ ร.อ.จิตต์ ศิรธรานนท์    รองประธานกรรมการ / หอการค้าไทย
นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา    ประธานบริหาร / บจก.Ascend Group
นายวิพล วรเสาหฤท    รองผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
นายพัชร สมะลาภา    รองกรรมการผู้จัดการ / บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นายปรีชา เอกคุณากร    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล    กรรมการผู้จัดการ / บมจ.ซีพีออลล์
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล    กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ / บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์    อธิการบดี / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางการดี เลียวไพโรจน์    กรรมการผู้จัดการ / C-ASEAN
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ    กรรมการและที่ปรึกษา / สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
นายปรีชา ส่งวัฒนา    ประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก.ฟลายนาว
นายสาระ ล่ำซำ    กรรมการ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์    รองผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ธนาคารกรุงเทพ