รายชื่อคณะทำงาน D3

หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร    รัฐมนตรี / กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายชนินทร์ โทณวณิก    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ / บมจ.ดุสิตธานี
คณะทำงาน
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์    ปลัดกระทรวง / กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายยุทธศักดิ์ สุภสร    ผู้ว่าการ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์    ประธานกรรมการ / คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
นายขจร วีระใจ    อดีตรองปลัดกระทรวง / กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ    สมาชิก / สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
นายกลินท์ สารสิน    กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด / บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
นายวิชา พูลวรลักษณ์    ประธานกรรมการบริหาร / บจก.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก    ประธาน / สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร    นายกสมาคม / สมาคมโรงแรมไทย
นางศุภลักษณ์ อัมพุช    รองประธานกรรมการ / บจก. เดอะ มอลล์ กรุ๊ป
นายทศ จิราธิวัฒน์    ประธานกรรมการบริหาร / บจก. กลุ่มเซ็นทรัล
นางวัลยา จิราธิวัฒน์    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง / บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา
นางชฎาทิพ จูตระกูล    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บจก. สยามพิวรรธน์
นายจรัมพร โชติกเสถียร    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บมจ.การบินไทย
นายเจริญ วังอนานนท์    นายกสมาคม / สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
นายปณต สิริวัฒนภักดี    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บ. ที.ซี.ซี. แอสเสท โฮลดิ้ง
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ    ประธาน / บจก.การบินกรุงเทพ
นายสรรเสริญ สมัยสุข    หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ / บจก.ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย
นายศรัญยู ชเนศร์    รองประธาน / บจก.โรงพยาบาลกล้วยน้าไท
นายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์    กรรมการผู้จัดการ / บจก. รี้ด เทรดเด็กซ์
นายธเนศ วรศรัณย์    รองประธาน / คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย