รายชื่อคณะทำงาน D5

หัวหน้าทีมภาครัฐ
นายอุตตม สาวนายน    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์    ประธานกรรมการ / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
คณะทำงาน
ดร.อุตตม สาวนายน    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์    รัฐมนตรีช่วยว่าการ / กระทรวงพาณิชย์
นางหิรัญญา สุจินัย    เลขาธิการ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ    ที่ปรึกษาด้านวิชาการ / มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์    รองเลขาธิการหอการค้าไทย / หอการค้าไทย
คุณ นิธิ ภัทรโชค    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
คุณ อนนต์ สิริแสงทักษิณ    กรรมการ / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
คุณ ประวิทย์ ประกฤตศรี     ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน / บจก.น้ำตาลมิตรผล
คุณ ธีรนันท์ ศรีหงส์    กรรมการผู้จัดการ / บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
คุณ วิชัย กุลสมภพ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
คุณ โสภณ ราชรักษา    ผู้อำนวยการ / บจก.ที ซี ซี โฮลดิ้ง
คุณ ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์    กรรมการบริหาร / บมจ. ล็อกซเล่ย์
คุณ สมชัย เลิศสุทธิวงศ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
คุณ พีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา    กรรมการผู้จัดการ / บจก. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
คุณ วรวุฒิ อุ่นใจ    กรรมการผู้จัดการ / บมจ. ซี โอ แอล
คุณ อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ     ที่ปรึกษา / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
คุณ พรรณชมพู วิภัติภูมิประเทศ     ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและการลงทุน SCG Chemical / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
คุณ คุณ สยามรัฐ สุทธานุกูล    กรรมการผู้จัดการ SCG Logistic / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ดร. วีระภัทร์ ตันตยาคม    Economic and Industry Analytic Division Manager / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ดร. นพวรรณ ตันพิพัฒน์    Vice President / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
คุณ สาวิตรี รัตนจันทร์    พนักงานจัดการ SCG Logistic (เลขากลุ่ม Logistic) / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
คุณ อาภากร นระแสน    Senior Analyst / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
คุณ ณัฐพล จุนเจือจาน    Senior Analyst / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
คุณ เชาวลิต ลีลาศิวภพ    ผู้อำนวยการ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณ ธวัช อินทร    Senior Planning and Analyst / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
คุณ ผจงยศ อิทธิเสรี    Senior Administrative Officer / บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล