คณะทำงานย่อย

หัวหน้าทีมภาครัฐ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ    ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล / ประธานอาวุโสหอการค้าไทย
คณะทำงาน
คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ    บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (คณะทำงานย่อยด้านพืช)
คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์    บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (คณะทำงานย่อยด้านสัตว์บก)
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์    สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย (คณะทำงานย่อยด้านสัตว์บก)
คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์    บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (คณะทำงานย่อยด้านสัตว์บกเล็ก)
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์    สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย (คณะทำงานย่อยด้านสัตว์บกเล็ก)
คุณธีรพงศ์ จันศิริ    บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (คณะทำงานย่อยด้านสัตว์น้ำ)
คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์    นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย / บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จำกัด
(คณะทำงานย่อยด้านสัตว์น้ำ)

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์    ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย /
บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด (คณะทำงานย่อยด้านพืชสร้างรายได้เร็ว)
คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น    บริษัท แดรี่โฮม จำกัด (คณะทำงานย่อยด้านโคเนื้อโคนม)