คณะทำงานย่อย

คณะทำงานย่อยด้าน พืช
คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ    บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คณะทำงานย่อยด้าน โคเนื้อโคนม
คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น    บริษัท แดรี่โฮม จำกัด
คณะทำงานย่อยด้าน สัตว์บกเล็ก
คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์    บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์    สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
คณะทำงานย่อยด้าน พืชสร้างรายได้เร็ว
คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์    ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด
คณะทำงานย่อยด้าน สัตว์น้ำ
คุณธีรพงศ์ จันศิริ    บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์    นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย / บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จำกัด