คณะทำงานย่อย

หัวหน้าทีมภาครัฐ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงการคลัง
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายชาติศิริ โสภณพนิช    กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
คณะทำงานด้าน เมืองวิทยาศาสตร์
คุณวิกรม กรมดิษฐ์     บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
คณะทำงานด้าน Man-made Tourism
คุณทศ จิราธิวัฒน์     บจก. กลุ่มเซ็นทรัล
คณะทำงานด้าน บ้านประชารัฐ
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์     บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
คณะทำงานด้าน Smart City
คุณสุรงค์ บูลกุล     รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
คณะทำงานด้าน วางกรอบ PPP ใหม่
คุณคีรี กาญจนภาสน์     บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์     บมจ. ช.การช่าง
คณะทำงานด้าน Project Management Office
คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส     บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย