คณะทำงานย่อย

หัวหน้าทีมภาครัฐ
นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส    กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
คณะทำงานย่อย Re-branding
คุณสิริเกศ จิรกิติ    บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
คณะทำงานย่อย Excellence Model School
คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร    บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
คณะทำงานย่อย Database of Demand & Supply
คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
คณะทำงานย่อย Standards & Certification Center
รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์    บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด