คณะกรรมการและคณะทำงาน

องค์ประกอบ 12 คณะทำงาน
ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

  • logo_Seal Prime_Minister of Thailand
  • logo_The Thai Chamber of Commerce
  • logo_Board of Trade of Thailand
  • logo_FTI
  • logo_Thai Franchise Center
  • logo_Thai Franchise Center